Helhetsöversyn på taxibranschen

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)

av Serkan Köse m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela taxibranschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch i framtiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1990 har vi i Sverige en avreglerad taximarknad. Enligt många bedömare har taxibranschen förändrats till det sämre efter avregleringen, branschens funktionssätt har försämrats och vi ser en nedåtgående spiral för både företagare och taxiförare. Förändringen var så problematisk att den tidigare moderata partiledaren Ulf Adelsohn beskrev avregleringen som kaos. På senare år har det varit mycket debatt om taxibranschen. I media har det rapporterats om typer av strukturella problem kopplade till branschen. Flera förare jag talat med vittnar om att arbetssituationen blivit allt tuffare samtidigt som allt fler taxiåkerier har lönsamhetsproblem.

Transportarbetareförbundet presenterade 2013 en kartläggning om taxibranschen i en undersökning Taxibranschen i Sverige där över 1000 taxiförare från hela landet fick svara på frågor om bland annat sina arbetsvillkor. Resultatet visade en bransch med extremt tufft arbetsklimat, långa dagar och osäkra löner. Det konstaterades också att läget i branschen är akut, och att det krävs politiska beslut för att bringa ordning i kaoset.

Enligt rapporten är orsakerna till taxichaufförernas utsatthet många. En majoritet av förarna får endast så kallad provisionsbaserad lön, något som leder till långa arbetspass och hög stress då de endast får betalt när de har en kund i bilen. Rapporten visar på svårigheterna med att skapa goda arbetsförhållanden och villkor i en bransch utan ordning och reda. Den beskriver problem som drabbar avreglerade branscher som saknar tillräcklig tillsyn.

I samband med delningsekonomin och den med ny tekniks frammarsch har nya företag slagit sig in på marknaden. I vissa fall har deras verksamhet klassats som brottsliga, i andra fall har de hamnat i en gråzon.

I dag råder det inte ordning och reda inom taxibranschen. Därför behövs en helhetsöversyn över branschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch

i framtiden.

Serkan Köse (S)

Mathias Tegnér (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Leif Nysmed (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Marie Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)