Idrott för att främja intresset för teknik och naturvetenskap

Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta idrottens betydelse för att främja inlärning av matematik och naturvetenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett högteknologiskt exportland, med stark högteknologisk kompetens i arbetskraften. Flera framgångsrika teknikföretag och viktiga uppfinningar har sitt ursprung i Sverige. Det är viktigt att vi redan nu börjar arbeta för att Sverige även i framtiden behåller sin ställning som ett innovativt och högteknologiskt land.

Det breda intresset för naturvetenskapliga och tekniska ämnen, som fysik, kemi och matematik, minskar under skolgången. En förklaring till detta kan vara att samhället inte tydligt nog kopplar dessa ämnen med andra intressen.

Idrotten är ett bra exempel som fångar ungdomars intresse i stor utsträckning. Idrottsföreningar finns i hela landet och idrotten är den största samlingsplatsen för barn och ungdomar i olika åldrar. Vi borde använda oss av intresset för och engagemanget kring idrotten för att upprätthålla och öka intresset för ämnen som fysik, kemi och matematik.

Idrottsrörelsen har redan varit framgångsrik när det gäller att uppmärksamma kostens betydelse för idrottsutövande och hälsa. Nu gäller det att applicera det på flera ämnen. Fotboll, ishockey, gymnastik, simning med mera är matematikens, fysikens och kemins hemmaplan.

Runt om i Sverige finns det 19 science centers som på ett lekfullt sätt uppmuntrar barn och ungdomars intresse för teknik. Det finns oändligt många olika moment i idrottsutövningen som går att förklara med grundläggande naturvetenskapliga förklaringar. Genom att tydligare koppla idrottsutövningen till de naturvetenskapliga ämnena kan det byggas ett ökat intresse för naturvetenskapen även i andra områden. Grundförutsättningar för att använda olika idrotter för inlärning av matematik och naturvetenskapliga ämnen finns alltså.

För att främja intresset för teknik och naturvetenskap bör idrotten i större utsträckning användas som ett hjälpmedel i inlärandet.

Jasenko Omanovic (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)