Motverkande av fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Motion 2018/19:2159 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att motverka fusk och för att säkerställa att utbetalda bidrag används ändamålsenligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer under år 2018 ha delat ut cirka 212 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag till 112 barn- och ungdomsorganisationer. Intentionen med bidragen är god. Det är i grunden något positivt och eftersträvansvärt att ungdomar väljer att delta i samhällsdebatten och i olika föreningar. De statliga bidragen är ett sätt för staten att underlätta ungas samhälls­intresse och skapa förutsättningar för ungdomsorganisationerna att utvecklas och på ett bra sätt tillvarata medlemmarnas engagemang. Det är en behjärtansvärd målsättning, men som med alla system skapas skeva incitament och avarter. Av den orsaken behöver det göras en översyn av gällande regelverk (förordning [2011:65] om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer) för att motverka fusk och säkerställa att utbetalda bidrag används ändamålsenligt. I gällande regelverk finns det inget krav på att organisa­tionerna är åtminstone delvis självfinansierade i form av medlemsavgifter. Grundkraven för att ett medlemskap ska vara bidragsberättigande är att det är frivilligt och att personen lämnar ifrån sig grundläggande personuppgifter som finns tillgängliga för allmänheten. De låga kraven öppnar upp för att organisationer erhåller bidrag genom medlemsfusk samt att organisationer i syfte att få bidrag förmår unga personer utan egentligt ideellt engagemang att registrera sig som medlemmar. För att minska risken för missbruk och se till att bidragen går till det de är avsedda för bör det som villkor för att beviljas bidrag vara krav på att organisationer tar ut medlemsavgift.

Arin Karapet (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)