Konsument- och privatekonomi på gymnasiet

Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)

av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsument- och privatekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som vuxen förväntas du ta ansvar för din och i vissa fall andras ekonomi. Goda beslut i tidig ålder har stor effekt senare i livet. Att som ung ta på sig stora krediter och konsum­tionslån kan försvåra och i vissa fall omöjliggöra ett liv med sund privatekonomi. Unga klarar sig bättre om de rustas för att hantera sin egen ekonomi och sitt framtida hushåll. Ty den som är satt i skuld är icke fri.

Kunskap om konsument- och privatekonomi är en trygghet för den enskilde. Kunskaper om vad man bör tänka på när man tar en anställning, startar egen verksam­het, skaffar sig ett boende, reklamerar, deklarerar, sparar, lånar och investerar är något inte alla bär med sig idag. Detta är kunskaper som gör skillnad för människors förutsättningar i livet. Som socialdemokrater vill vi göra vad vi kan för att utjämna dessa skillnader.

Kan skolans arbete med konsument- och privatekonomi stärkas skulle det minska klasskillnaderna och ge alla ungdomar en jämlik start i vuxenlivet.

Serkan Köse (S)

Anna Vikström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)