Riksdagens chefsjurist

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en tjänst som riksdagens chefsjurist där ett krav för befattningen är att du ska ha varit riksdagsledamot under minst en mandatperiod, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I regeringsformen fastslås att riksdagen är folkets främsta företrädare. Att vara riksdagsledamot är det främsta uppdrag en medborgare kan inneha. Att vara riksdags­ledamot är att inneha ett förtroendeuppdrag som skiljer sig avsevärt från alla tänkbara anställningar på arbetsmarknaden. Detta kommer bland annat till uttryck i särskild lagstiftning vad gäller tjänsteort i skattelagstiftningen.

Hur lagstiftning tolkas och tillämpas av riksdagen har enormt stor betydelse för att riksdagsledamöterna ska kunna utföra sin uppgift som folkets främsta företrädare på bästa sätt.

Folksuveränitetsprincipen är det fundament som vår demokrati vilar på. Under en tid har det funnits tendenser i samhället som inneburit en rörelse bort ifrån denna princip mot mer av expertstyre och så kallad juridifiering. Som ett led i att hindra en sådan utveckling anser jag därför att en tjänst som chefsjurist inrättas vid riksdagsförvalt­ningen och att en förutsättning för att inneha den tjänsten är att man har fullgjort juristutbildning, arbetat under flera år i yrket och dessutom under minst en mandat­period varit riksdagsledamot.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare