Bilbarnstolar på bussar

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S)

av Sanne Lennström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att i framtiden införa krav på tillgång till bilbarnstol i bussar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa följande:

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Transportstyrelsen rekommenderar att även yngre barn använder bilbältet eller särskild skyddsanordning.

I Sverige har vi en lag som säger att om bälte finns så ska det användas enligt bälteslagen. Men denna lag omfattar alltså inte de mest ömtåliga passagerarna på en buss: spädbarn och barn under tre år. Dessa små klarar inte av att hålla emot eller ta skydd om en olycka inträffar. På många bussar kan man spänna fast barnvagnen men det gör endast så att vagnen inte flyger iväg och skadar någon. Barnet som ligger löst i barnvagnen kommer förfarande råka ut för allvarliga eller i värsta fall livshotande skador.

I Örebro har man tagit hänsyn till barnen men utan att ta upp platser i bussen under resor då barn inte är med. Det finns bilbarnstolar på bussarna men stolarna är infällda i ryggen på vanliga specialbyggda säten som går att fällas och barnet sitter bakåtvänt i färdriktningen så att föräldern eller den vuxne som åker med kan ha både uppsikt och ögonkontakt.

Barn är ömtåliga men kan idag i stora delar av landet inte resa säkert med bussar. Då det bör ligga i  samhällets intresse att alla kan resa kostnadseffektivt och miljövänligt bör även barnfamiljer ges den möjligheten. Detta kan ske genom att se över möjligheten att införa lagkrav på bilbarnstolar på bussar.

Sanne Lennström (S)

Marlene Burwick (S)

Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)