Vardagsbrott

Motion 2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpa vardagsbrottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en stor och ökande grupp människor som utnyttjar butiksmiljön för att stjäla, råna, hota och trakassera. Den här typen av brott har blivit vardagsmat för alltför många butiker.

Under 2017 anmäldes 486000 stöld- och tillgreppsbrott, varav 45600 var butiks­stölder. Butiksstölderna handlar ofta om låga belopp och de flesta butiksstölder räknas därför som snatteri. Under 2017 utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 32procent av samtliga anmälda brott.

Livsmedelshandlarna rapporterar om exempel där näringsidkare polisanmält varje brott. Stora som små. Eftersom det snattas i stort sett dagligen rör det sig om närmare 1 miljon kronor i detta fall. Upplevelsen är att det inte blir några direkta konsekvenser av polisanmälningarna.

Det är viktigt att de så kallade vardagsbrotten bekämpas på ett effektivt och ända­målsenligt sätt.

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)