Trafikpolisernas roll och omvärldsbevakning

Motion 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikpolisen i andra länder och dess organisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett ständigt ökande antal larmrapporter från ett ständigt minskande antal trafikpoliser har blivit allt för vanligt förekommande. Antalet fordon på våra vägar ökar ständigt, samtidigt som antalet trafikpoliser minskar. Polisens ledning har länge stått handfallna. Att säga att det är bråttom att hitta en lösning är en underdrift.

Samtidigt ser vi att våra grannländer i till exempel Tyskland och Norge har organiserat sin trafikpoliskår på ett annat och förmodligen mer effektivt sätt. I till exempel Norge arbetar civilanställda fordonsinspektörer tillsammans med polisen för att kunde utföra de nödvändiga kontrollerna på tunga fordon.

Vi behöver fler poliser på våra vägar och vi behöver en modern organisation som kan hantera alla de uppgifter som vi har rätt att förvänta att en modern polisorganisation klarar av.

I denna allvarliga situation vore det klokt att ta lärdom av hur andra länder har klarat av sin trafikpolisorganisation. Mycket tid kan vinnas och stora utredningsresurser kan sparas, resurser som helt säkert behövs någon annanstans inom polisen.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)