Trakasserier och mobbning på internet

Motion 2018/19:2069 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för ett samarbete på EU-nivå för att motverka trakasserier på nätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Internet är ett gränslöst universum. Här möter vi människor från andra sidan världen, håller kontakt med vänner, familj och har möjlighet att flytta med oss kontoret nästan vart som helst. Nätet erbjuder en mängd möjligheter, men det gränslösa erbjuder också negativa krafter en väg in i våra liv.

De senaste åren har en mängd uppmärksammade fall kommit fram i Sverige, där nätet använts för att trakassera och förstöra människors liv. Tv-programmet Nättroll visade hur långt människor tillåter sig att gå när de tror sig vara skyddade bakom anonymitetens slöja. Avslöjanden under metoo visar att sexuella trakasserier är ett globalt problem, där lösningarna inte bara kan hanteras och diskuteras på nationellt plan. För metoo-kampanjen blev nätet ett viktigt verktyg för att lyfta upp problemen med sexuella trakasserier till ytan. Nätet är inte boven i dramat, det är användarna som ska stoppas när de kliver över gränsen. För det behövs ett internationellt samarbete.

Våra barn lever också i denna digitaliserade gränslösa värld. Internet kan medverka till positiva möten, men är också grunden för tragiska berättelser om barn som mobbats och trakasserats på nätet. I vissa fall så grovt att barnet har valt att ta sitt eget liv. Detta är inte värdigt det Sverige vi vill ha.

I dessa fall har både förövare och offer funnits i Sverige, men nätets gränslösa konstruktion öppnar för möjligheten att sitta i Spanien och trakassera någon i Umeå.

Vår ungdomsgeneration växer upp i en gränslös värld, vi är skyldiga dem att även arbeta för ett gränslöst skydd. Därför uppmanar jag regeringen att i tillägg till ett intensifierat arbete mot nätmobbning och trakasserier i Sverige, även på EU-nivå ta initiativ till ett samarbete om ungas liv på och möjlighet till skydd mot trakasserier och övergrepp på nätet. Det kan handla om att komma fram till en samsyn inom EU.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)