Försäkringskassan

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi i generationer byggt upp en generell välfärd för alla och en samhälls­modell där vi alla bryr oss om varandra. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

En grundläggande funktion i det skyddsnät vi byggt upp är rätten till sjukpenning när man är sjuk, något som i Sverige administreras via Försäkringskassan. Regeringens utgångspunkt bör vara att alla som kan jobb också ska jobba. Det kräver en politik som bygger vårt land utifrån principen att alla ska kunna orka arbeta hela livet och ges chansen att ge sitt bidrag till samhällsbygget. Sjukförsäkringen är en reform som väcker många åsikter, där många förordar hårdare bedömningar för att få bukt på problemet med antalet sjukskrivna.

Regeringen bör i större utsträckning se sjukskrivningar som ett samhällsproblem som löses genom att forma ett samhälle och ett arbetsliv som gör att människor inte blir sjuka. Idag beslutar försäkringsläkare utifrån lagens kriterier om en person har rätt till att få utbetalningar från sjukförsäkringen. Självklart är det skillnad mellan en läkares bedömning om en person är sjuk och en försäkring där vissa krav behöver uppfyllas för att försäkringen ska betalas ut. Det skapar misstro i en hel yrkeskår och det skapar onödig administration i form av sjukintyg som i evigheter ska skickas fram och tillbaka mellan kassan och behandlande läkare. Det är direkt hämmande för individens återhämt­ning från sjukdom och det skapar en ekonomisk otrygghet för individen att inte veta vid tidpunkten för insjuknandet om han eller hon kommer få den ersättning som han eller hon har rätt till. Med detta sagt är det dock viktigt att en likvärdig hantering av sjuk­fallen över landet erhålls och att statistik över sjukfrånvaro kan tas fram på veten­skapliga grunder. Den senare av dessa uppgifter bör även fortsättningsvis ligga på försäkringskassan. Bedömningen från den behandlande läkaren som träffat patienten bör ha en tyngre roll i slutbedömningen om patienten har rätt till utbetalning från sjukför­säkringen. Regeringen bör därför undersöka fler förslag för en mer rättvis sjukför­säkring. På samma sätt behövs en översyn så att systemet håller likvärdighet över landet när det gäller sjukskrivningar.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)