Kompetensförsörjning

Motion 2018/19:2001 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av stärkt regional kompetensförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig och stärka sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram. Geografiska avstånd ska inte utgöra ett hinder för omställning och kompetensutveckling. Det är viktigt både för individens möjlighet att få ett jobb och för att näringslivet ska få den kompetens de behöver.

På ett lokalt lärcentrum kan studerande på komvux, yrkeshögskola, universitet eller högskola mötas och få stöd i sitt lärande. De som väljer att läsa vid ett lärcentrum är ofta en annan grupp än de som läser på en högskole- eller universitetsort. Det är vanligare att studenterna är föräldrar med små barn eller personer som väljer att utbilda sig senare i livet. Chansen är också större att den som har läst en utbildning på hemorten sedan stannar kvar och är verksam på orten. På så sätt kan studier vid lärcentrum bidra till att säkra kompetensförsörjningen på landsbygderna.

I Örebro län finns det ett stort behov av att stärka kompetensförsörjningen, särskilt i landsbygdskommunerna. Här kan fler och mer utvecklade lärcentrum spela en viktig roll. Fler utbildningsmöjligheter är viktigt för länets tillväxt och möjlighet att klara av att möta arbetsmarknadens behov i framtiden.

Denis Begic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)