Förstärk Tullverket

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets roll för ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Det görs på många olika sätt och olika myndigheter har olika uppgifter i detta. Under de senaste åren har Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens institutionsstyrelse och SOS Alarm fått ökade resurser för att vi ska öka vår brottsbekämpande kapacitet.

Tullverket ska kontrollera flödet av varor in i och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa handel. Det är positivt att handel och trafik över gränserna ökar hela tiden. Tullverket ska övervaka och kontrollera trafiken så att reglerna om in- och utförsel följs. Myndigheten ska se till att företag konkurrerar på lika villkor och förhindra att illegala varor kommer in i landet. Tullverket har även i uppgift att vara en del i samhällets gränsskydd och genom detta bedriva en brottsbekämpande verksamhet i samverkan med Polismyndigheten.

Med sitt geografiska läge är Malmö och Skåne porten till Skandinavien. Malmö är många gånger första anhalten för all slags trafik, även illegal införsel av exempelvis narkotika och vapen. Tullverket har under 2017 (enligt årsredovisningen och då i hela landet) tagit bland annat cirka 835000 liter alkohol, mer än 28 miljoner cigaretter och mer än 32,5 ton tobak samt avslöjat en omfattande illegal tillverkning av cigaretter i Sverige. De har beslagtagit 61 skjutvapen och identifierat 39 kriminella nätverk och slagit ut 16 stycken.

Resurserna till Tullverket har ökat i år, både till grundverksamheten och med ett extra tillskott för investeringar i teknisk utrustning. Socialdemokraternas ambition är att dessa anslag ska öka stegvis under de nästkommande åren. I början av 2018 beslutade regeringen att Tullverket i Malmö ska förstärkas med 80 tjänster, antingen flyttade eller nya sådana.

Det gäller att hålla i resursförstärkningen till Tullverket och säkerställa att deras arbetsverktyg har möjlighet att hålla Sverige tryggt.

Joakim Sandell (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)