Åldersverifikation för att skydda barn mot porr

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnkonventionen träder i kraft 1januari 2020 vilket är välkommet. Barnkonventionen förtydligar och skärper kraven på oss som samhälle att skydda barn från porr och våld. Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre och innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Medelåldern för de som för första gången tittar på pornografi på nätet är 12 år. Den porr barn möter på internet är rasistisk, sexistisk och våldsam vilket påverkar barnens attityder samt syn på sex och människor.

Pornografikonsumtion gör den manlige konsumenten mer sexuellt aggressiv och producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Män som använder mer pornografi är också statistiskt sett mer benägna att köpa sex. Psykologiska experiment har visat hur porrkonsumenter avtrubbas och söker det mer extrema. Det finns en stigande efterfrågan på aggressioner och extrema inslag vilket driver produktionen i samma riktning. Forskning från Linköpings universitet 2014 visar att 26% av pojkarna i Sverige tittar på pornografi dagligen. För tio år sedan var den siffran 11%. Studier visar att porrkonsumtionen kan ge försämrad förmåga till empati och något förhöjd aggressivitet hos vissa barn. Många är de som larmar om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga samt ökat sexuellt våld mellan barn på grund av att barnen gör det de lär sig av våldsporren. Barns vardag påverkas av pornografin och många är barns berättelser om hur de oroas av den pornografi som de möts av på nätet.

Idag har vi lagstiftning kring pornografi, men den har inte hängt med i den digitala revolutionen. En porrbild i en lärobok är olaglig, men i skolans surfplattor och på datorer har våra barn ofta fri tillgång till porr och annat våld. Riksdagens ledamöter bör diskutera hur vi bättre kan skydda barnen mot porr och annat våldsamt och skadligt material på internet och vilka krav den nya lagen ställer på oss som lagstiftare.

I Storbritannien har man infört åldersverifiering, där den som vill få tillgång till porr via tredje part måste verifiera att han eller hon är över 18 år. Ett liknande system bör införas i Sverige.

Åsa Eriksson (S)

Aylin Fazelian (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva Lindh (S)

Hillevi Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Maria Strömkvist (S)

Olle Thorell (S)

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)