Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skilja på intern och extern e-post och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagsledamöternas villkor för teknisk utrustning och it-stöd grundar sig på riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. I denna skrift stadgas bland annat att en riksdagsledamot har en e-postadress knuten till sitt uppdrag.

E-postens inkorg fylls ständigt på med inbjudningar och inspel från väljare samt parti- och utskottsfrågor. Det handlar också om interna inbjudningar till olika arrangemang i riksdagen såsom frukost- och lunchseminarier rörande olika politiska frågor samt information om riksdagens idrotts- och konstaktiviteter.

Det går förvisso att göra pappersutskick men det känns lite omodernt i den digitala tidsåldern. Det är också möjligt att annonsera på Intranätet. Varje dag ramlar det dock in många meddelanden i inkorgen som har riksdagsintern karaktär.

I den strida strömmen med ibland hundratals meddelanden varje dag är det lätt att det viktiga kommer bort. För att minimera att så händer vore det angeläget att Riksdagsförvaltningen överväger att skapa ett nytt internt kommunikationssystem alternativt ger ledamöterna möjlighet att skilja på interna och externa mail genom en ny e-postadress som inte är offentlig och endast kan användas för riksdagens och ledamöternas interna kommunikation.

Isak From (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)