Skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ser vi en alarmerande utveckling då det gäller antalet sjukskrivna i Sverige. En stor bakomliggande orsak till detta är problem i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön för många löntagare i Sverige.

Det görs mycket arbete kring att förbättra arbetsmiljön. Där gör inte minst fackföreningarnas skydds- och arbetsmiljöombud en avgörande insats.

Det övergripande ansvaret för att göra inspektioner av arbetsmiljön har statliga Arbetsmiljöverket. Idag har emellertid inte Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan möjlighet att dela uppgifter.

Om Försäkringskassan till exempel skulle få in alarmerande uppgifter om att många människor sjukskrivs på en särskild arbetsplats finns det inget system eller möjlighet för Försäkringskassan att delge detta till Arbetsmiljöverket.

Självklart borde det finnas möjligheter för dessa myndigheter att samarbeta och dela information kring till exempel antal sjukskrivningar på olika arbetsplatser.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)