Se över möjligheterna att kombinera studiemedel och sjukpenning

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för alla sjukskrivna studenter att kombinera studiemedel och sjukpenning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens sjukförsäkringssystem tillåter endast att du kombinerar studiemedel och sjukpenning vid särskilda skäl och då gäller det endast vid deltidssjukskrivningar på halvtid. Det betyder att studenter endast i undantagsfall kan vara deltidssjukskrivna och då finns bara halvtidssjukskrivning som alternativ.

Många studenter som inte mår bra tvingas idag att välja mellan att sjukskriva sig på heltid eller fortsätta studera på heltid. Enligt en undersökning som Sveriges förenade studentkårer gjort upplever 95procent av studenthälsomottagningarna att detta är ett problem.

Frågan om att kombinera studiemedel med sjukpenning utreddes redan 2005 och då konstaterades att förslaget inte medförde några större konsekvenser för Försäkringskassans administration. CSN förutsatte ett visst ökat informationsbehov kring frågor som rörde möjligheten att kombinera studiemedel på deltid med sjukpenning på deltid. Vidare skrev utredarna Förslaget innebär att den enskildes möjligheter att som sjukskriven påverka sin situation förbättras.

Det vore därför rimligt att möjligheten att kombinera sjukpenning på deltid med studier borde gälla alla sjukskrivna studenter. Att studera på deltid och samtidigt studera ger en ökad flexibilitet och ökade möjligheter att bryta sjukskrivningsmönster. Förslaget skulle därmed kunna ha en gynnsam effekt på arbetet med att minska ohälsotalet och att återfå sjukskrivna individer i aktivitet.


Det är hög tid att regeringen ser över sjukförsäkringssystemet för att tillse att det är möjligt för alla sjukskrivna studenter att studera på deltid.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)