Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C)

av Fredrik Christensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för mer innovationsvänlig lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digitalisering och automatisering ställer samhället inför nya utmaningar. Nya jobb skapas och gamla försvinner. Innovationer och teknisk utveckling skapar nya möjligheter för både företag och människor. Ny teknik skapar bättre och effektivare lösningar om allt från kvittoredovisning till fordon.

När nya möjligheter dyker upp kan de inte begravas i mångåriga utredningar. Vissa frågor måste lösas genom snabbutredningar och mer flexibla arbetssätt. Självklart med bibehållen demokratisk insyn och transparens.

Lagstiftningen måste hänga med den tekniska utvecklingen. En mängd lagar och regelverk måste också ses över för att bli teknikneutrala och inte vara i vägen för digitalisering och automatisering.

Internationella och nationella investeringar kommer att hamna där det juridiska klimatet är som bäst. Det är inte Sverige idag. Sverige bör ta fram en strategi för att göra lagstiftning och regelverk mer innovationsvänligt. Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökade investeringar i Sverige.

Fredrik Christensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)