Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning

Motion 2018/19:1902 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fler utländska brottslingar kan dömas till utvisning genom att inte ta lika stor hänsyn till anknytningen till Sverige när utvisningsfrågan prövas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppdrag granskning har kartlagt våldtäktsdomarna från de senaste 5 åren. 58procent av de dömda är födda utomlands. I de fall då offer och förövare inte känner varandra är siffran över 80procent.

Det är viktigt att kunna föra en saklig diskussion kring anledningarna till siffrorna. Utan att misstänkliggöra hela grupper behöver vi kunna prata och problematisera överrepresentationen. För att lösa problem måste man också våga prata om dem.

Utvisning är ett viktigt politiskt verktyg för att visa vilka värderingar som styr vårt samhälle. Jag tror att det är både preventivt och förhindrar fler brott. Det verktyget borde användas mer.

Straffvärdet för våldtäkt är minst två år. Trots att utvisning kan ske vid ett års fängelse i straffvärde används inte detta i så stor utsträckning som man kan tro. Detta på grund av att det idag tas stor hänsyn till gärningsmannens anknytning till Sverige. Gärningsmannens anknytning till Sverige bör spela en väsentligt mindre roll vid bedömningen om utvisning ska ske. Då kan fler våldtäktsmän dömas till utvisning.

Vi bör därför se över regleringen för utvisning och därtill ta mindre hänsyn till anknytning vid utvisningsprövningen.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)