Utvisningspröva hat- och hedersbrott

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning angående att utvisningspröva hat- och hedersbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under lång tid utvecklats till ett av världens mest jämställda länder. Det har inte skett per automatik, utan har möjliggjorts av långsiktigt och målmedvetet jämställd­hetsarbete på olika fronter under många år.

De jämställdhetsproblem som de senaste tio åren har varit aktuella i den politiska debatten har speglat hur långt Sverige har kommit i dessa frågor. Debatten har i huvudsak handlat om kvinnors möjlighet att göra karriär på lika villkor som män och följdfrågor till detta.

Samtidigt ser vi hur många kvinnors största jämställdhetsproblem inte alls handlar om sådana kvalificerade rättighetsproblem. Istället handlar problemen för en del kvinnor, ofta boendes i utanförskapsområden, om mer basala rättigheter så som att få köra bil, gå till badhuset eller välja partner.

På World Value Surveys kulturkarta sticker Sverige ut som det land där invånarna bryr sig mest om individens frihet och har en hög tilltro till sekularitet. Detta kan jämföras med Irak som i stort sett placerar sig motsatt till Sverige – med hög tro på traditionella värderingar. Istället för individens frihet prioriteras här överlevnad.

Med hög invandring från länder som rankas lågt i jämställdhetsmätningar och som placerar sig motsatt till Sverige värderingsmässigt, är det viktigt med en tydlig politik för att värna de värderingar som gjort Sverige till ett av världens bästa länder.

I Sverige har kvinnor samma rättigheter som män, homosexuella samma rättigheter som heterosexuella och judar samma rättigheter som muslimer. Alla måste inte tycka om varandra, men alla måste kunna leva sida vid sida.

När grundläggande fri- och rättigheter utmanas behöver samhället markera kraftigt. Brott begångna med heders- och hatmotiv inskränker människors frihet radikalt. Det är också syftet med brotten: att oönskade beteenden ska upphöra genom att utsätta personer för våld eller hot om våld.

Att införa en straffskärpning och en egen brottsrubricering för hedersbrott är steg i rätt riktning. Det måste dock kompletteras med att sådana brott, tillsammans med hatbrott, alltid utvisningsprövas. De här brotten utgör en sådan allvarlig inskränkning av grundläggande fri- och rättigheter att de bör utvisningsprövas oavsett straffvärde. Möjligheten till utvisningsprövning vid sådan brottslighet bör utredas.

Sverige är ett land dit många människor sökt sig undan krig och förföljelse. Det förpliktigar oss att se till att förtrycket som fanns där, inte finns här. Sverige ska för alla invånare vara ett av världens mest fria länder. Den svenska jämställdheten ska komma alla kvinnor till del, oavsett om de bor i Rosengård eller Vellinge.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)