Förbjud kvotering

Motion 2018/19:1857 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förbjuda kvotering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvotering i olika sammanhang innebär att någon kvoteras bort när någon annan kvoteras in. I grunden handlar detta om diskriminering av den bortkvoterade.

Kvotering bör därför förbjudas i lag. Personer ska bedömas efter egna individuella meriter och inte kvoteras in oavsett om det är på grund av kön, etnicitet eller något annat.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)