Säkerställande av identiteten på vittnen

Motion 2018/19:1852 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar, och detta tillkänna­ger riksdagen för regeringen.

Motivering

Vid en rättegång i Göteborgs tingsrätt hade en kvinna kallats som vittne. Hon var syster till en man som åtalats för mord. Kvinnan bar niqab, en heltäckande slöja där endast ögonen syns. Rättens ordförande erkände att han inte kunde vara säker på att personen bakom niqaben var den hon utgav sig för att vara, men menade att man inte får kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad.

Ett vittnesmål kan ha en avgörande roll i en rättegång och att då inte kunna vara säker på vem som vittnar är allvarligt och urholkar rättssäkerheten. Det kan ju vara en helt annan människa bakom niqaben, än den som kallats som vittne.

Att tillåta niqab, där man endast ser ögonen, kan jämställas med att man accepterar anonyma vittnesmål som är olagligt i Sverige.

Detta urholkar rättssäkerheten och en översyn av hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar bör därför göras.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)