Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta straff för smuggling av djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför ofta upptäcks smuggling av djur, exempelvis katter, hundar, fåglar och reptiler. Inte sällan är de insmugglade djuren i så dåligt skick att de måste avlivas.

Samtidigt förs sannolikt en hel del djur in illegalt i landet som aldrig upptäcks. Detta medför risker för spridande av sjukdomar.

Alla typer av smuggling är belagt med straff i svensk lag. Dock borde straffet för smuggling av djur vara extra hårt med tanke på att man utsätter levande varelser för lidande, samt att man utsätter djur som redan finns i landet för stora risker att smittas av sjukdomar. Straffen för smuggling av djur borde skärpas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)