Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2018/19:1850 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har – med rätta – sträng lagstiftning kring fordon och andra fortskaffningsmedel vad gäller miljö- och säkerhetskrav. Samtidigt finns ett stort antal äldre bilar, båtar, flygplan m.m. som renoveras och bevaras av entusiaster. Detta blir en del av vårt rörliga kulturarv.

Tyvärr medför regler, avgifter och föreskrifter att arbetet med renovering och bevarande av det rullande kulturarvet försvåras. Ibland tvingas ägarna även vidta åtgärder som skadar eller förvanskar det aktuella fortskaffningsmedlet. Det behövs tydlig reglering som genom rimliga undantag i gällande lagstiftning underlättar bevarandet av det rörliga kulturarvet.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)