Begränsa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

Motion 2018/19:1839 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ytterligare begränsa möjligheten till kreditspel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. 2004 infördes dock en möjlighet till undantag i lotterilagens 37§.

Nyligen avslöjades att Socialdemokraternas A-lotterier med dotterbolag gör omfattande lottförsäljningar på kredit, så kallade prenumerationer, även till personer med betalningsanmärkningar, och att det medfört att över 8000 personer hamnat hos kronofogden.

Man kan rimligen diskutera om det överhuvudtaget borde vara möjligt att få undantag från lagen för att sälja lotter på kredit eller mot faktura om man menar allvar med att försöka förebygga spelberoende. Med dagens teknik kan man ju enkelt betala med Swish eller banköverföring redan vid lottköpet, om man inte handlar lotterna kontant.

Undantagsmöjligheten i 37§ lotterilagen bör därför ses över.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)