Regelverk vid global handel med historiska fordon

Motion 2018/19:1834 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta regelverket vid global handel med historiska fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I december 2017 stoppades en transport med en Volkswagenbuss från 1982 vid Öresundsbron av Länsstyrelsen i Skåne som ansåg att fordonet var farligt avfall. Beslutet fastställdes senare av Mark- och miljööverdomstolen i Växjö. Ägaren bad om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilket han inte fick.

Handeln med historiska fordon är idag global. Från och till Sverige exporteras och importeras delar till historiska fordon och fordon som objekt som ska restaureras eller renoveras liksom fordon som är i nära nog nyskick eller till och med bättre än nytt. Länsstyrelsens beslut kommer i konflikt med bevarandet av våra historiska fordon.

Regelverken för handel med historiska fordon mellan Sverige och andra länder behöver ses över för att underlätta vården av det rullande kulturarvet.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)