Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2018/19:1831 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genusforskning har på senare år fått en märklig stämpel av vetenskap. Men det finns ingen vetenskap i detta; det handlar mer om åsikter och politiskt tyckande.

Staten bör därför avveckla stödet till genusforskning, och de professurer som finns i genusvetenskap vid svenska universitet bör upphöra. Relevanta genusfrågor bör hanteras inom ramen för övrig forskning.

Samtidigt bör Nationella sekretariatet för genusforskning upphöra.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)