En bättre granskning för public service

Motion 2018/19:1824 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den parlamentariska public service-kommittén har som uppgift att utreda finansiering av och framtida uppdrag och villkor för sändningstillstånd för public service (SVT, SR och UR).

Tyvärr stänger regeringen med sina utredningsdirektiv effektivt möjligheten för kommittén att även se över hur ett medieetiskt system för public service kan utformas. Förslag om en utvidgning och förstärkning av det självreglerande pressetiska systemet har väckts bland annat från Utgivarna. Regeringens tilläggsdirektiv fastslår dock uttryckligen att detta inte ska övervägas inom kommitténs arbete. Att överväga och lägga förslag om public service, utan att samtidigt kunna se över hur granskning och uppföljning ska utformas på ett effektivt sätt, är givetvis orimligt.

Granskningsnämnden för radio och tv är idag en ganska tandlös verksamhet, som dessutom saknar sanktionsmöjligheter. För att stärka legitimiteten för den framtida finansieringen av public service och för att öka förtroendet för mediebolagens opartiskhet och saklighet bör granskningsverksamheten stärkas. Dessutom bör någon form av sanktionsmöjligheter vid brott mot regelverket övervägas.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Jan Ericson (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)