Pant på batterier

Motion 2018/19:1816 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa pant på batterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängden batterier som lämnas in fördubblades mellan åren 2009 och 2012, mätt i gram per invånare.

Det är givetvis glädjande. Samtidigt visar en beräkning för 2015, gjord av Batteri­återvinningen, att det finns totalt 4000 ton förbrukade batterier i de svenska hemmen. Och batterier som slängs på fel sätt bidrar till att miljöskadliga ämnen hamnar på fel plats. Detta är inte acceptabelt.

Med ett pantsystem för batterier skulle en större andel av batterierna sannolikt samlas in och återvinnas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)