Försvarsmaktens frivilligorganisationer

Motion 2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att låta Försvarsmaktens frivilligorganisationer få en egen anslagspost i budgeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försvarsmaktens frivilligorganisationer består idag av 18 olika organisationer som bistår försvaret och hemvärnet med sina respektive specifika uppgifter. Idag finns deras ekonomi tillsammans med hemvärnet. Frivilligorganisationerna är en mycket liten del i denna budget och kan lätt försvinna i den stora budget som försvarsmakten utgör. Med en egen anslagspost finns en större chans att de kan omhänderta och utveckla sin organisation.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)