Likvärdiga villkor

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig tillgång till samhällsservice och välfärdstjänster, likväl som tillgång till basutbud och kultur och annat som gör livet mindre grått och som sätter perspektiv på ens egen tillvaro.

I glest befolkade områden är detta kraftigt utmanat och samhället riskerar att inte kunna leverera det varje medborgare borde kunna ställa krav på. Skattesänkningar och avregleringar är inte svaren på landsbygdens problem, och marknaden kan inte leverera det de perifera områdena behöver. Låter vi marknaden sätta förutsättningarna, kommer platser med begränsad köpkraft att hamna på undantag helt enkelt för att marknaden vill verka där det finns många och helst köpstarka kunder.

Det här är inga nyheter. Problemen har vuxit fram under lång tid och urbaniserings­trenden har eldat på dem. Därför tillsatte regeringen också Landsbygdskommittén som levererade en mängd förslag för förbättrade livsvillkor för personer boende i andra områden än storstäder.

Att ta lån för att bygga sig ett hem, för företag att få lån för att förverkliga sin dröm om frihet och utveckling av hembygden eller för att expandera är inte lika lätt i Arvidsjaur som det är i Västerås, lika lite som en brottsutsatt person i Pajala kan räkna med att polisen kommer inom rimlig tid.

Också landsbygdens befolkning måste kunna lita på att ortens lärare är behöriga, att sjukvården finns tillgänglig när vi behöver den och att vi är förbundna med omvärlden digitalt även när Telia tar bort den gamla kopparledningen.

En förutsättning för personer som inte har nära till något är bilen som transport­medel. Satsningar på infrastruktur är nödvändigt, likväl som ett reformerat reseavdrag som underlättar livet för de som inte har kollektivtrafik som alternativ.

Därför behöver staten ta det yttersta ansvaret för att garantera en likvärdighet för alla medborgare, inte bara för de som råkat bosätta sig tätt.

Emilia Töyrä (S)

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)