Barns rätt till en porrfri barndom

Motion 2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över på vilket sätt vi kan säkerställa att barns uppväxt blir fri från porr och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har som Sveriges första feministiska regering vidtagit en rad åtgärder för att stärka jämställdheten i Sverige. Men vi har mycket kvar att göra, inte minst för att barn ska kunna växa upp fria att utvecklas utan förtryckande könsnormer.

Ungdomars och barns användande av internet och åtkomsten till porr är bara några klick bort, helt öppet oavsett ålder att komma åt. Detta gör att barn redan i lägre åldrar i större utsträckning nu kommer i kontakt med porr än tidigare. I samverkan med skeva könsmönster i samhället bidrar det inte till ökad jämställdhet utan tvärt om.

Porren styrs av ekonomiska intressen och är en av de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt samhälle där kvinnokroppen exploateras. Det är tydligt att om det inte fanns någon som ville betala för att exploatera kvinnokroppen hade det inte funnits en marknad för det. Alla har rätt till sin egen kropp och därför måste vi säkerställa att den utveckling stoppas som normaliserar kvinnors kroppar genom objektifiering, hat, hot och våld. Men vi måste också säkerställa att barn inte utsätts för porr, detta då det skapar och befäster en skev syn på sexualitet och kön.

Alla barn har rätt till en porrfri barndom. Det finns olika förslag på åtgärder redan idag som skulle kunna säkerställa en porrfri barndom såsom porrfilter, åldersverifiering med mera. Det är viktigt att därför få en helhetsbild av vilka åtgärder som hade haft bäst verkan för att säkerställa barnens rätt till en porrfri barndom.

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)