Avgiftsfri YH-utbildning

Motion 2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S)

av Teresa Carvalho (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för avgiftsbelagda moment inom yrkeshögskolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkeshögskolans övergripande syfte är att svara mot arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning, och den drivs i nära samarbete med arbetslivet. Det är en utbildningsform som visat sig vara mycket framgångsrik och dessutom populär att delta i. 

Många fler utbildningsplatser skulle behövas och bedöms kunna erbjudas utan att frekvensen av övergång till arbete minskas. I och med det begränsade utbudet av platser blir det ofta väldigt många sökande per plats. Ibland är det bara några procent av de sökande som kommer in på utbildningen. 

När chansen att bli antagen är relativt liten är det särskilt oskäligt att en ansökan kan vara förknippad med en kostnad för den sökande. För det kan den vara idag. Vissa utbildningar tar exempelvis betalt av de sökande för att göra obligatoriska ansöknings­tester, och det kan röra sig om tusentals kronor för den enskilde.

Yrkeshögskolan är och ska vara avgiftsfri, och det torde även innefatta ansöknings­förfarandet. Det är viktigt ur flera aspekter, men inte minst med tanke på den matchningsproblematik som råder på arbetsmarknaden. Tillgången på kvalificerad arbetskraft behöver kraftigt öka i många branscher, varför det snarare behövs incitament för fler individer att söka. Kostnader i olika former utgör snarare ett incitament för att inte söka.


Därför bör regeringen överväga att göra en översyn av regelverket för avgiftsbelagda moment inom yrkeshögskolans verksamheter.

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)