Public services uppdrag

Motion 2018/19:1749 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka verksamheter som ska ligga inom public services uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ekonomin för public service och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Public service kostar drygt åtta miljarder per år och finansieras idag i huvudsak av tv-avgiften som betalas av alla med en tv-mottagare. Public service ska vara opolitiskt och leverera samhällsinformation på ett säkert och opartiskt sätt. Detta är mycket viktigt, men fler och fler upplever att så inte sker och förtroendet för public service urholkas. Därför är det viktigt att man tar kritiken på allvar och genomför en grundlig utredning om public services sätt att arbeta och förmedla samhällsinformation. Det är också viktigt att se över hela uppdraget och dess kostnader. Kan man sänka kostnaderna för public service? Förutom att producera program ägnar sig SVT åt att driva runt 60 officiella Facebookgrupper, vilket kan diskuteras om det verkligen ligger inom ramarna för uppdraget.

Är två tv-kanaler i public services regi verkligen rimligt eller skulle det räcka med en av kanalerna? Är produktion av dokusåpor verkligen det licensbetalarna vill betala för? Genom att halvera antalet kanaler, se över ekonomin samt förtydliga public services uppdrag borde det även gå att halvera kostnaden och tv-avgiften.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)