Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2018/19:1703 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att lantbrukarna får sina EU-ersättningar i tid och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa en förseningsavgift som ska betalas av Jordbruksverket till den lantbrukare som inte fått sina EU-ersättningar i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa ränta på belopp som blir för sent utbetalda från Jordbruksverket till lantbrukare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantbrukare i hela EU har rätt till vissa EU-ersättningar och dessa utbetalningar ska skötas av respektive land. I Sverige är det Jordbruksverket som står för utbetalningarna. Men problemet har varit att Jordbruksverket på grund av diverse brister inte har kunnat betala ut delar av EU- pengarna i tid till Sveriges lantbrukare. Många lantbrukare har fortfarande inte fått sina EU-ersättningar full ut efter tre års väntan.

Om en lantbrukare inte betalar in sina skatter eller betalar sina räkningar i tid så måste lantbrukaren betala både en förseningsavgift och ränta på pengarna. Om lant­brukaren väntar alldeles för länge med att betala sin räkning så riskerar lantbrukaren att få en betalningsanmärkning. Ingen av dessa påföljder gäller för staten eller Jordbruks­verket när de inte betalar ut lantbrukarens EU-ersättningar i tid. Därför borde det vara rimligt att göra en översyn och se över möjligheterna att både införa en förseningsavgift och ränta på EU-pengarna som Jordbruksverket ska betala då man inte lyckats betala ut EU-ersättningarna i tid. 

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)