Tydligare definition av cider

Motion 2018/19:1698 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att definitionen av cider bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta alkoholhaltiga drycker definieras efter regleringar från EU. Cider är dock ett undantag då denna regleras av Livsmedelsverket. Myndigheten bestämmer således vad cider måste innehålla för att få kallas just cider. Tyvärr har Livsmedelsverket valt en väldigt bred definition av vad cider får innehålla. Det gör att traditionell cider gjord från grunden definieras som samma typ av dryck som olika blandvarianter. Båda två bör självklart finnas kvar då de efterfrågas av kunder men de bör inte lyda under samma definition. Dryckerna är ofta i helt olika prisklasser vilket gör att den traditionella cidern jämförs med billigare varianter när de står på samma hylla på exempelvis System­bolaget. Producenterna av traditionell cider har länge påtalat detta problem utan att få gehör.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)