Toatömningslagen

Motion 2018/19:1696 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra sjöar och vattendrag är troligen de flesta positivt inställda till. Minskade utsläpp av toalettavfall bidrar bland annat till att minska övergödningen av våra sjöar.

För att lagen inte ska bli tandlös och tömningen rent praktiskt ska fungera är det dock viktigt att infrastrukturen med tömningsanläggningar etableras på ett tillräckligt sätt. Transportstyrelsen har levererat en app kallad Hamnkartan där information gällande toatömning finns tillgänglig. Appen är dock endast en testversion än så länge och det har uttryckts frustration från båtägare och intresseorganisationer över att systemet idag är långt ifrån tillräckligt utbyggt. Vidareutvecklandet av appen är en väg att gå, men fler innovativa åtgärder krävs. Regeringen har ett ansvar för att underlätta för människor att göra rätt när nya lagar och regler införs.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)