Public service och onlinetjänster

Motion 2018/19:1691 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett separat regelverk för public service-företagens affärer med onlinetjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med anledning av att det ligger i public service-uppdraget att tillhandahålla sändningar av tv-program i marknätet – via vanliga tv-apparater – och även numera att sända tv online ligger konkurrensen som SVT utgör på Facebook i en gråzon mot övriga aktörer gällande nyhetsrapportering.

SVT har exempelvis betalat för Facebookannonser som riktas direkt mot Sport­bladets följare. Förutom Facebook har SVT även initierat ett samarbete med Google där Google, genom den nya tjänsten AMP, Accelerated Mobile Pages, – precis som Facebook – lockar innehållsproducenter att leverera till deras plattform. Man kan på goda grunder ifrågasätta vissa delar av SVT:s nyhetsrapportering som i dessa delar måste anses konkurrera med övrig medierapportering. Detta skall inte blandas samman med SVT:s ambition att finnas ute i sociala medier och nå exempelvis barn och ungdomar med sina egna program. Ett förtydligande måste ske, antingen genom sändningstillstånden eller genom ett separat regelverk.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)