SVT:s användning av licenspengar

Motion 2018/19:1690 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av användandet av SVT:s licenspengar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den offentliga finansieringen ger public service en ekonomisk särställning gentemot övriga medier, men den kostar även licensbetalarna miljarder årligen. I dag ser vi hur såväl SVT som SR använder dessa resurser till att direkt konkurrera med de privata medieföretagen på sociala medier och andra onlineplattformar för text- och bildbaserad journalistik, tv och interaktivitet med publiken.

Det är däremot inte bara SVT som gynnas av dessa investeringar utan det gynnar även Facebook, som saknar ett eget medieinnehåll. SVT:s investeringar håller på att göra Facebook till en ännu starkare konkurrent om mediebranschens publik. SVT har exempelvis betalat Facebook för att nå andra mediers läsare genom Facebookannonser.

SVT har nu även tänkt inleda samarbete med Google. Med den nya tjänsten AMP, Accelerated Mobile Pages, lockar Google innehållsproducenter att leverera till deras plattform. Tanken är att konsumenten aldrig ska behöva lämna Google eller Facebook för att tillgodogöra sig annat innehåll. Att licenspengar till public service används för att stärka globala aktörers konkurrenskraft gentemot svenska medieföretag kan knappast anses rymmas inom den statliga finansieringens syften, inte heller att SVT med hjälp av offentliga medier ska bli den enda dominerande aktören.

Mångfalden av nyhetskällor måste värnas och det är därför viktigt att säkerställa att licenspengarna inte används för att skapa en utveckling i motsatt riktning.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)