Stärk svenska lantbrukares konkurrenskraft

Motion 2018/19:1682 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbrukare producerar livsmedel i världsklass under några av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Det gör de raka i ryggen med en yrkesstolthet som slår det mesta. Den av riksdagen nyligen tagna livsmedelsstrategin påvisar att produktionen skall ökas. Politiken måste då ge verktyg för produktionen att öka inte sätta käppar i hjulet som det många gånger görs idag. De livsmedel som produceras i Sverige är fria från antibiotika och hormoner oavsett om de är ekologiska eller konventionella.

Därför bör offentlig sektor uppmuntras att upphandla efter svenska normer och riktlinjer. På det viset visar det offentliga att man menar allvar samt det gynnar lokalt, regionalt och nationellt livsmedelsproduktionen. Det är dessutom klart gynnsamt för miljö och klimat att behålla produktionen i Sverige. Politiken ska harmonisera skattetryck på drivmedel för att plana ut konkurrensnackdelar och på det viset uppmuntra för ökad produktion. Minska regelkrångel och göra det billigare för små företag att anställa. Det är på dessa sätt vi kan öka svensk produktion. Det är när lantbrukare får klara, långsiktiga och gynnsamma konkurrensförutsättningar som produktionen kan ökas.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05