Förbättrad förvaltning av vildsvin

Motion 2018/19:1681 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktig vildsvinsförvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinen blir fler och fler i Sverige och 2018 har erbjudit gott om ekollon. Det kommer troligen leda till ytterligare tillväxt av vildsvinsstammen. Vissa ser dem bara som ett problem andra ser dem som en tillgång. Dock vi vet att de lokalt orsakar stora problem för jordbruket med stora ekonomiska bortfall som följd. Antalet viltolyckor med vildsvin ökar också.

Men vildsvinen är dessutom en resurs och ett livsmedel som kräver en aktiv förvalt­ning. Ett strikt utfodringsförbud är allt för obalanserat, istället kan det ibland vara en del av lösningen. Utfodring eller åtling kan vara ett effektivt sätt att leda vildsvinen bort från känsliga områden. Vi måste däremot komma ifrån de dåliga exempel på till exempel överutfodring som finns.

Politiken får inte sätta käppar i hjulen med onödig byråkrati som motverkar jakten på vildsvin utan istället erbjuda bra lösningar. Dock är det alltid viktigt att hålla på etiken. Vidare måste det komma fram ett system som gör det enklare och mer lönsamt att erbjuda vildsvinet från skog till bord. Vildsvinet är ett fantastiskt livsmedel och det måste enklare kunna erbjudas alla konsumenter. Det är bara genom högt jakttryck som man kan hålla stammarna nere på acceptabla nivåer i de områden problemen är stora. 

Goda erfarenheter finns i Sverige och Europa för att hantera de problem och möjlig­heter som vildsvinen innebär. Det är hög tid att politiken ser över och presenterar goda verktyg för en sund och långsiktig hållbar vildsvinsförvaltning. 

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)