Förbättrade förutsättningar för de jägare som genomför trafikeftersök

Motion 2018/19:1678 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda situationen för landets eftersöksjägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år sker ca 50000 viltolyckor i Sverige. Det innebär inte bara stora kostnader för Sverige utan genererar otroligt mycket jobb för landets eftersöksjägare. Jägare som genomför stora insatser för samhället i en farlig miljö, ibland med livet som insats. Farlig trafikmiljö men också utsatta för hot och skadegörelse från extremistgrupper är vardag för dessa eftersöksjägare. Samhället kan inte nog tacka dessa jägare som ställer upp i ur och skur, dygnet runt och året runt. Inte bara för samhällets skull utan också för att minska lidandet för de vilda djuren.

Eftersöksjägarna genomför det här uppdraget åt polisen och erhåller diverse utrustning för att genomföra jobbet. Det finns också ett ersättningssystem som varierar beroende på viltslag.

Många eftersöksjägare upplever idag att trafiksituationen har blivit mer osäker och folk nonchalerar dem. Ett förslag kan vara att de får möjlighet att använda blått blinkande ljus istället för det röd/gula som finns idag. Ibland behöver jägarna uppehålla sig länge i vägens närhet för att hitta rätt spår, det är då oerhört viktigt att trafikanterna visar förståelse.

Ersättningsnivåerna som eftersöksjägarna får idag är alldeles för låga och motsvarar inte alls arbetsinsatsen samt möjligheten att upprätthålla en kompetens för ändamålet.

De sista åren har ett flertal eftersöksjägare blivit utsatta för hot och direkt våld. Det är aldrig acceptabelt i en rättsstat. De ska alltid kunna känna sig trygga när de utför denna viktiga tjänst för samhället.  Situationen, ersättningsnivåerna och hotbilden gentemot dessa eftersöksjägare behöver därför utredas.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)