Sjukvård för drogberoende

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att koordinera regelverket då det gäller sjukvård för drogberoende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hösten 2018 visade Uppdrag granskning ett uppmärksammat program om en person som var anorektiker, led av psykisk ohälsa och dessutom var beroende av droger. Genom programmet blev det tydligt hur människor med liknande vårdbehov under lång tid kan slussas runt mellan vårdgivare med olika ansvarsområden, som har att följa olika förordningar, vilket kan få till följd att den enskilde blir helt utan vård. Samtidigt som det står klart att de olika vårdinrättningarna följer sitt respektive regelverk. Det är oacceptabelt, förvånansvärt och skrämmande att vården inte är bättre koordinerad för denna grupp människor.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att lagstiftningen snarast måste ses över så att olika vårdinstansers regelverk inte utestänger sjuka med drogproblematik från att få vård och hjälp. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)