Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2018/19:1635 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka antalet sträckor med omkörningsförbud för tung trafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det redan sträckor där det råder omkörningsförbud för tung trafik på bland annat vissa Europavägar. För att trafiken på motorvägar ska kunna flyta på och inte bromsa övrig motortrafik bör antalet sträckor med omkörningsförbud för tung trafik utökas. Sverige har de senaste åren fått allt fler sträckor med högre hastighetsbegräns­ningar såsom 120km/h och i framtiden är det tänkbart att dessa kommer bli fler men också att hastigheterna höjs ytterligare. Då är det viktigt att inte trafiktempot påverkas av lastbilar eller bussar som kör om varandra i 90 respektive 100km/h. Regeringen bör därmed överväga att utöka antalet sträckor med omkörningsförbud för tung trafik.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)