Alarmknapp på nätet

Motion 2018/19:1631 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en onlineknapp eller en alarmknapp på nätet för att motverka gromning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga gemensamma skyddsåtgärder inom EU i syfte att motverka gromning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens unga växer upp med internet som ett självklart inslag i sin vardag. Allt mer av daglig kommunikation sker online och man kan numera umgås utan att vara i samma rum. Internet har öppnat dörrar och underlättar vårt vardagliga liv i stor utsträckning. Men i och med den här utvecklingen kommer även de negativa sidorna av it-revolu­tionen. Varje dag är miljontals ungdomar och barn i Europa ute på internet. Pedofiler är medvetna om detta och kan utnyttja denna situation för att hitta, locka till sig och utnyttja barn.

Det är inte önskvärt att stoppa utvecklingen. Internet är här för att stanna. Det krävs istället sätt att skydda barn mot pedofiler på nätet. Lagstiftningen mot gromning är ett sådant välkommet verktyg. Upplysningskampanjer riktade till både unga och föräldrar är ett annat. Initiativ av enskilda, organisationer och företag växer fram.

I Storbritannien finns ett system med en alarmknapp online. Med ett klick på denna ikon ska barnen komma i direkt kontakt med specialutbildad polis om de känner sig hotade när de chattar med någon på nätet. Denna säkerhetsåtgärd finns där sedan nästan tio år och har uppvisat goda resultat. CEOP (Child Exploitation and Online Protection) har sedan starten och fram till 2013 fått mer än 1452 barn skyddade och genom sitt arbete fått 2157 misstänkta pedofiler gripna samt sprängt 526 pedofilnätverk. De flesta som hör av sig är mellan elva och 16 år, men det har kommit rop på hjälp från barn som bara är sex år. Facebook, som idag är världens största sociala forum, har för sina brittiska användare infört en alarmknapp.

Jag menar att internetaktörerna i Sverige bör ha goda incitament att införa samma slag av skyddande åtgärder. Sverige bör också verka för att barn i hela Europa får tillgång till dem. Riksdagen behandlade under våren 2011 frågan om en europeisk agenda för barns rättigheter (KOM(2011) 60). Syftet är att bekräfta det starka engagemanget från EU-institutioner och medlemsstater när det gäller att främja och skydda barns rättigheter i all relevant EU-politik. Där framgår bland annat följande:

Kommissionen pekar på att barn kan vara särskilt sårbara i förhållande till skadligt innehåll och beteende på internet. Som exempel nämns bl.a. gromning. Kommissionen kommer att stödja medlemsstater och andra aktörer när det gäller att stärka de förebyggande insatserna och stärka barnens ställning och deltagande så att det blir möjligt att utnyttja onlinetekniken på bästa sätt och motverka bl.a. exponering för skadligt innehåll på internet, särskilt genom programmet för ett säkrare internet och samarbete med branschen genom självreglerande initiativ. Kommissionen kommer att utsträcka sin uppmaning att vidta åtgärder till bl.a. internetleverantörer, forskare och barnskyddsorganisationen.

Med så starka uttalanden från EU-kommissionen, med tekniken från bland annat Storbritannien som bas, bör Sverige i olika lämpliga sammanhang arbeta för att samma slag av skyddande åtgärder införs i Sverige och i hela EU.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)