Person som mördat sitt eget barns förälder ska förlora vårdnaden

Motion 2018/19:1629 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dömda mördare automatiskt ska förlora vårdnaden om sina barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget kan en person som mördar sitt eget barns andra förälder, ändå tilldelas vårdnaden om sitt barn. Under 2000-talet har 164 barn upplevt att pappa mördat mamma och dömts för detta brott. Samtidigt har vart tredje av dessa barn fått den morddömde som vårdnadshavare, i många fall mot sin egen vilja.

Då detta inträffar kan den morddömde styra sitt barn från fängelset, vilket leder till många svårigheter. Beslut som om barnet ska få gå hos en psykolog, var barnet ska gå i skola och om barnet ska få spela fotboll är några av besluten den morddömde då kan besluta om. Vidare om barnet ska få ansöka om pass.

Det finns till och med barn som tvingats sova över hos pappa som mördat mamma i fängelset. Barn ska inte behöva utsättas för detta, en person som mördat sitt eget barns förälder ska automatiskt förlora vårdnaden.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)