Inför klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga inrikes flygresor som företas av riksdagsledamöter och anställda vid Riksdagsförvaltningen bör klimatkompenseras och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Genom Parisavtalet har världens stater enats om att hålla den globala uppvärmningen nere till ett globalt snitt på två grader. I oktober 2018 presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om effekterna av den globala uppvärmningen redan vid en och en halv grad. I den konstateras att vi redan nu börjat erfara de katastrofala konsekvenser den ökade uppvärmningen för med sig för planeten och för mänskligheten. Vid en och halv grads höjning kan många katastrofala konsekvenser väntas, men vi kan minska de negativa konsekvenserna avsevärt genom att hålla ökningen till den nivån, istället för två grader.

I rapporten bedöms det att vi 2030 kan nå en ökning om en och en halv grad. Forskare bedömer därför att vi nu har ynka tio år på oss att världen över ställa om våra samhällen på ett sådant sätt att vi kan förhindra en del av de negativa konsekvenser den globala temperaturhöjningen medför.

Hela världen måste nu skyndsamt ställa om hur vi lever och arbetar. Förändringar behövs på systemnivå såväl som på individnivå. Som politiker kan vi åstadkomma den nödvändiga förändringen genom att fatta beslut som radikalt anpassar samhället på det sätt som krävs och underlättar för såväl individer som företag att leva och verka klimatsmart. Men då tiden är knapp krävs att alla tar sitt ansvar också på individnivå. Som riksdagsledamöter måste vi föregå med gott exempel.

I Sverige är 70 procent av utsläppen orsakade av fossila bränslen, som enligt forskare helt måste fasas ut om Sverige ska klara våra klimatmål. Det är idag väl känt att flyget står för stora utsläpp samtidigt som svenskars flygresande har ökat.

Idag klimatkompenserar riksdagen för de flygresor som ledamöter företar utanför EU, medan de som sker inom EU kompenseras och regleras via EU-samarbetet. Men även inrikesresor står för stora utsläpp, särskilt sett till hur många riksdagsledamöter som inte bor i riksdagens närområde, för vilka uppdraget i riksdagen således kan innebära två resor i veckan, sammanlagt tusentals resor inrikes per år.

Jag har även motionerat om att lägga om riksdagens arbetssätt för att minska den tid som kräver fysisk närvaro i riksdagen för ledamöter, i syfte att helt kunna fasa ut inrikesflygningarna. I avvaktan på att det kan bli verklighet är det dock rimligt att samtliga inrikesresor som företas av ledamöter eller anställda vid Riksdagsförvaltningen klimatkompenseras på samma sätt som utrikesresorna.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)