Kronvittnessystem

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om införandet av ett svenskt kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som medborgare kan man i media följa hur flera grova våldsbrott inte kan avgöras i rätten då det saknas vittnen som kan styrka åtalet. Som offer eller närstående drabbas man inte bara av förövarens grymhet, utan också av statens misslyckande att skydda sina medborgare och försvara deras rätt. Som politiker vet man att lagstiftningen inte är tillräcklig och att polisens och Åklagarmyndighetens befogenheter och redskap är för få.

Ett kronvittnessystem kan leda till att den tystnadskultur som är hårt sammankopplad med gängkriminalitet äntligen kan brytas. Andra kriminella har oftast bäst insyn och därför mer information om vad som sker i den undre världen. Om vittnesmål som bidrar till fällande dom skulle beaktas som strafflindrande i det egna fallet, skulle kronvittnes­systemet kunna bli ett effektivt redskap.

Det finns olika varianter av kronvittnessystem i bland annat USA, Storbritannien, Danmark och Norge. Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppdraget att ta fram ett svenskt kronvittnessystem.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)