Polisutbildning i Örebro

Motion 2018/19:1559 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en polisutbildning i Örebro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro är en av Sveriges största städer, en växande universitetsort och en tillväxtmotor för en stor del av Svealand. Tyvärr tillhör man också de städer som har flera utanför­skapsområden och ett ökande problem med grov brottslighet. Såväl den organiserade brottsligheten som våldsbejakande extremism är redan idag en verklighet i staden.

Sverige behöver fler poliser för att lagföra brottslingar och upprätthålla lag och ordning. Polisyrket idag handlar lika mycket om rätt utbildning som tillgång till vapen och utrustning. Rätt utbildning för poliser är viktigt såväl för den enskilde polisen som för de medborgare som ska känna ett förtroende för rättsväsendet. För att klara detta kan Sverige behöva fler polisutbildningar än idag.

Örebro skulle kunna vara en lämplig ort att förlägga en ny polisutbildning till. Man har goda kommunikationer i regionen, tillgång till ett universitet som polisutbildningen kan samverka med, och de poliser som examineras har redan under sin utbildning fått kunskap om närområdet och den typ av brottslighet som finns där. Med anledning av ovanstående bör man överväga att inrätta en polisutbildning i Örebro.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)