Information om socialförsäkringar i skolan

Motion 2018/19:1515 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av informationen om socialförsäkringssystemet till elever i den svenska grundskolan och gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inget är så viktigt för ett lands utveckling som att rusta sina medborgare med kunskaper så att de kan möta framtiden på bästa vis. I Sverige har vi ett utbyggt trygghetssystem med bland annat sjukförsäkringen, arbetslöshetsersättningen och föräldrapenningen men många unga vuxna känner inte till de skyldigheter och rättigheter som gäller för respektive försäkring. Detta kan skapa svårigheter för många unga vuxna när de kommer ut i arbetslivet. Därför vore det välkommet ifall man i grundskolan eller gymnasiet gick igenom mer hur trygghetssystemet är uppbyggt och vilka förväntningar som finns på den enskilde för att denne, under sitt vuxenliv, ska kunna få ta del av försäkringarna. Denna kunskap skulle kunna vara till stor nytta på såväl individ- som samhällsnivå.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)