Utbilda fler hantverkare

Motion 2018/19:1513 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en handlingsplan för hur vi kan säkra att Sverige utbildar fler hantverkare och för hur vi får fram fler hantverksutbildningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Årligen avläggs cirka 60000 gesällbrev i Polen och runt 160000 i Tyskland. I Sverige har vi varken samma tradition eller omfattning av att utfärda gesällbrev. Sveriges hantverksbranscher står inför ett omfattande generationsskifte. Medelåldern bland de yrkesverksamma hantverkarna är hög, och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. Detta innebär inte bara att vissa yrken i framtiden helt riskerar att dö ut, det riskerar också statusen inom hantverkskunnandet. Genom att vi under alliansregeringens tid satsade mycket på lärlingsutbildningar motverkas detta delvis, men inte fullt tillräckligt.

Detta sker parallellt med att många som kommer hit från andra länder har unika kunskaper inom just hantverk, men vi har mycket kvar att önska när det gäller validering av yrkeskunskaper från andra länder.

Det är både angeläget och viktigt att vi som land arbetar för att förbättra förutsätt­ningarna för hantverket och hantverksföretagandet och dess bevarande. Därför bör vi skyndsamt verka för hantverkskunnandets status och bevarande.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)